Asumisoikeuden irtisanomisilmoitus


1. Asiakastiedot

Irtisanomisilmoituksen täyttävät ja allekirjoittavat kaikki asumisoikeussopimuksen haltijat asumisoikeussopimuksen mukaisesti.

Asukas esittelee asuntoa kiinnostuneille hakijoille itselleen sopivana ajankohtana.
Vaso luovuttaa kiinnostuneille hakijoille asukkaan/ilmoitetun yhteystiedon.

2. Asunnon tiedot

3. Vapautuminen

Asumisoikeuden irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta siitä päivästä kun irtisanominen vastaanotetaan Vasossa.

Vapautumispäivä on se päivä, jolloin uudet asukkaat voivat muuttaa asuntoon (=asunto on vapaa viimeistään)

Mikäli ilmoitettu vapautumispäivä on YLI luovutusajan (3kk), jatkuu huoneiston asumis- ja hallintaoikeus sekä käyttövastikkeen maksuvelvollisuus SITOVASTI ilmoitettuun päivään asti.


HUOM! Vapautumispäivä on YLI luovutusajan (3kk), joten huoneiston asumis- ja hallintaoikeus sekä käyttövastikkeen maksuvelvollisuus jatkuu SITOVASTI ilmoitettuun päivään asti. Tätä ei voi enää myöhemmin muuttaa. Ks. ohjeet.

4. Pankkiyhteystiedot (asumisoikeusmaksun ja vakuusmaksun palautusta varten)

5. Panttaustiedot (täytetään vain jos asumisoikeussopimus on lainan vakuutena)

Jos sopimus on lainan vakuutena, pankki antaa Vasolle suoraan selvittelytilin numeron, johon asumisoikeusmaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

6. Korvattavat lisä- ja muutostyöt

Tehdyt muutostyöt  


Kuitit muutostöistä

Liitetiedostojen suurin sallittu koko yhteensä on 16mb

(HUOM! kuvan tulee olla selkeästi luettava/tulostettava)

7. Uusi osoite (jos tiedossa)